Šta je zapravo IT outsourcing?

Outsourcing je poslovna praksa u kojoj se poslovne aktivnosti kompanije preusmeravaju na spoljne saradnike. To znači da trenutne aktivnosti koje se sprovode unutar kompanije ili one koje tek treba sprovoditi ustupamo na obavljanje specijalizovanim kompanijama.

Shodno tome IT outsrourcing je poslovna praksa u kojoj se trenutne ili planirane IT aktivnosti kompanije ustupaju partnerima
specijalizovanim za pružanje IT usluga.

Pritom, IT aktivnosti koje mala i srednja preduzeća (MSP) u Srbiji najčešće outsourcuju odnose se na IT infrastrukturu, prateće licence, antivirus programe, backup rešenja i disaster recovery plan, cloud i hosting servise, kao i monitoring i održavanje celokupnog IT sistema.

Koliko je IT outsourcing značajan za MSP?

Kada govorimo o malim i srednjim preduzećima možemo primetiti da u 2020. godini raste značaj IT outsourcing usluga što je posledica
nedostatka dovoljno obučenih IT profesionalaca u Srbiji, rastućih zahteva tržišta, kao i globalnog trenda digitalizacije poslovanja.

Prema podacima firme za B2B istraživanja Clutch za 2018. godinu 37% malih kompanija u svetu je koristilo IT outsourcing usluge, a
dodatnih 20% izjasnilo se da to planira da učini u narednoj godini.

Poslovne aktivnosti koje se najčešće outsourceuju</